Felt 3

Bufarhalle

Vårt nyeste tomtefelt ligger fremst i området. Utsikten er spektakulær, og solforholdene er spesielt gode på disse tomtene da de vender mer rett mot sør. Pris på gjen-værende tomter ligger fra kr. 750 000,- til kr. 1 500 000,-.

Ledig hyttetomt

Solgt hyttetomt

Kamera 1 – sveip 360 grader

Kamera 2 – sveip 360 grader

Kamera 3 – sveip 360 grader

Tomtekart for hele området

Ølnesseter Hyttegrend AS

Bli kontaktet

Ølnesseter Hyttegrend AS