Tomtekart

Felt 1 – Fjellreksla
Felt 2 – Ølnessetertoppen
Felt 3 – Bufarhalle
Felt 4 – Berghalla

Tomtene i Ølnesseter hyttegrend ligger i et veletablert hytteområde, og kjennetegnes av en 300 graders panoramautsikt. Tomtene er romslige og ligger i et åpent og fritt terreng mot sør / sørøst. Området ligger på 900 – 1 000 moh, er svært snøsikkert, og er tilknyttet et velpreparert skiløypenett som går gjennom både Valdres og Hallingdal.

Tomteprisene ligger på mellom kr. 650 000,- og kr. 3 000 000,- og varierer i størrelse fra 0,9-1,8 mål. Alle tomter selges byggeklare, med vei, vann, avløp og strøm fremført til tomtegrensa. Våre priser inkluderer også tilkoblingsavgift til vann og avløp, som i 2021 har en verdi på kr. 83 125,-.

Området har ca 200 tomter, hvor om lag 100 er bebygd. Hyttetomtene ligger noe ulikt til i terrenget, men det fine med Ølnesseter er at selv de rimeligste tomtene har en helt fabelaktig utsikt. Sommeren 2021 lanserte vi felt 4 “Berghalla”, med 23 flotte tomter. Disse har en spektakulær og bred utsikt mot både øst, sør og vest. I våre tre tidligere lanserte tomtefelt har vi igjen til sammen ca 10 tomter med variasjon i beliggenhet, type tomt og prisklasse.

Plankart

Et grovt plankart av Ølnesseter som viser plassering av de ulike tomteområdene.

Klikk på området for mer informasjon.

Plankart
Felt 4 - Berghalla Felt 3 - Bufarhalle Felt 2 - Ølnessetertoppen Felt 1 - Fjellreksla

Felt 4 - Berghalla

“Berghalla” er vårt nyeste felt, som har 23 byggeklare tomter. Her finner du den samme spektakulære og brede utsikten mot øst, sør og vest. Solforholdene er således unike da man får sol fra morgen til kveld.

Les mer om felt 4

Felt 3 - Bufarhalle

«Bufarhalle» ligger fremst i området. Utsikten er spektakulær, og solforholdene er spesielt gode på disse tomtene da de vender mer rett mot sør. Her har vi kun få tomter igjen.
Les mer om felt 3

Felt 2 - Ølnessetertoppen

Dette er de mest eksklusive tomtene som ligger øverst i hytteområdet og har en 300 graders panoramautsikt. Tomtepris på 1 600 000 kr – 2 400 000 kr.

Les mer om felt 2

Felt 1 - Fjellreksla

Vårt første tomtefelt, hvor vi fortsatt har noen eksklusive tomter ledig for salg.

Les mer om felt 1

Ølnesseter Hyttegrend AS

Bli kontaktet

Ølnesseter Hyttegrend AS